Imię i Nazwisko*

  Email*

  Telefon

  Treść wiadomości*

  Zgodnie z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 9Dz. U z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm. na podstawie art.: 2 pkt 32, 106m, 106n, 112a), działając w imieniu Klienta oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłania droga elektroniczną faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formacie PDF, wystawianych przez Gizo Grzegorz Niewiński, z siedzibą w Złotorii.
  1. Wystawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z adresu e-mail: biuro@gizobox.pl
  2. Klient zobowiązuje się do zawiadomienia, w formie pisemnej o zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania w/w dokumentów za doręczone na adres wskazany w niniejszej akceptacji.
  3. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że niniejsza akceptacja może zostać cofnięta, powodując tym samym utratę prawa przez Gizo Grzegorz Niewiński do wystawiania i dostarczania Odbiorcy faktur drogą elektroniczną, w formacie pliku PDF.

  Stały dostęp 24h/7
  Dostęp 24/7
  Bezpieczeństwo
  Bezpieczeństwo:
  Kamery, alarm, ochrona
  Łatwość obsługi
  Usługi rozładunkowe i załadunkowe
  Dok przeładunkowy
  Odbiór paczek
  Odbiór i nadawanie paczek
  Dogodna lokalizacja
  Świetna lokalizacja: Węzeł Konotopa